Saturday, 21 January 2017

Masyarakat Pada Zaman Khulafa al-Rasyidin

Sumber: InternetFormat Menulis Nota Hujung Gaya Chicago

Haa... ini pula format menulis Nota Hujung gaya Chicago.
Semoga panduan ini dapat membantu para pelajar sekalian.
 Selamat menyiapkan kerja kursus....
 

Friday, 20 January 2017

Format Menulis Bibliografi Gaya Chicago

Berikut saya perturunkan format menulis Bibliografi gaya Chicago untuk memudahkan para pelajar yang disayangi  menulis Bibliografi. Saya fokuskan kepada buku, artikel surat khabar & laman web memandangkan ia adalah sumber paling popular yang menjadi rujukan pelajar.