Tuesday, 14 June 2016

Faktor Perluasan Kuasa Asing

Pembukaan Terusan Suez telah memendekkan jarak dan kos perjalanan
 dari Barat ke Timur. Pelayar tidak perlu lagi berlayar mengelilingi Benua Afrika.
 


No comments:

Post a Comment