Tuesday, 14 June 2016

Susun Lapis Masyarakat Melayu

Masyarakat Melayu Tradisi terbahagi kepada dua golongan iaitu
Golongan Pemerintah dan Golongan Diperintah


No comments:

Post a Comment