Tuesday, 14 June 2016

Sistem Ekonomi

Terdapat dua jenis ekonomi yang diamalkan oleh penduduk di Negeri-Negeri Melayu iaitu ekonomi tradisional dan ekonomi komersial. Ekonomi komersial telah bermula sejak wujudnya pelabuhan-pelabuhan di Tanah Melayu dan semakin berkembang dengan kemunculan Melaka sebagai pelabuhan terkenal.

No comments:

Post a Comment