Tuesday, 25 October 2016

Sistem Ekonomi Feudalisme di Jepun

Peta Negara Jepun


Perkembangan perdagangan dengan Portugal membawa masuk agama Kristian ke Jepun

No comments:

Post a Comment