Monday, 12 December 2016

Hubungan Luar [Perjanjian]

Perjanjian merujuk kepada persetujuan yang disepakati antara kedua-dua pihak dan mempunyai pelbagai kepentingan sama ada untuk keamanan, ekonomi, pengagihan kuasa dan perdamaian.

No comments:

Post a Comment